Mammals - Africaraw

Etosha National Park

Along the appropritaely named Dik Dik drive, at Klein NamutoniEtosha National Park,, , Namibia, a graceful Kirk's Dik-dik (Madoqua kirkii) breaks into a run.

Dik Dik driveEtosha National ParkKirk's Dikdik Madoqua kirkiiKlein NamutoniNamibiarun