Mammals - Africaraw

Etosha National Park

Lions (Panthera leo), mating near Okondeka waterhole, Etosha National Park, Namibia,

Etosha National ParkLion Panthera leoNamibiaOkondeka waterholemate